Cán bộ sai phạm ở phường này, chuyển sang làm chủ tịch phường khác!

18/03/2019 9:35 chiều

Trên cương vị Chủ tịch UBND phường Trường Sơn (TP. Sầm Sơn), ông Văn Tiến Mạnh đã để xảy ra nhiều sai phạm về tài chính. Song, sau khi có kết luận thanh tra, ông Mạnh lại được chuyển sang làm chủ tịch phường khác, khiến dư luận băn khoăn.

Được biết, trước khi chuyển công tác về phường Quảng Vinh, ông Mạnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Trường Sơn. Tuy nhiên, trong 2 năm 2015 – 2016, Chủ tịch UBND phường Trường Sơn đã để xảy ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách. Những sai phạm này đã được ông Lê Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn nêu rõ trong Kết luận thanh tra số 4362/KL-UBND về việc quản lý, sử dụng ngân sách và các khoản thu đóng góp, hỗ trợ tại UBND phường Trường Sơn vào ngày 27/12/2017.

Từ sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách…

Theo kết luận thanh tra nói trên, trong 2 năm 2015 – 2016, Chủ tịch UBND phường Trường Sơn đã để xảy ra những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, cụ thể: Sử dụng nguồn đầu tư xây dựng cơ bản để chi hoạt động thường xuyên với số tiền 959.018.000 đồng là sai; thu 744.838.000 đồng tiền công đức, nhưng không nộp vào tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước, mà lập sổ theo dõi ngoài để sử dụng; chi 20% tiền công đức cho 03 chủ từ số tiền 88.531.000 đồng, nhưng không phản ánh nghiệp vụ thu, chi vào chứng từ kế toán; sử dụng sai mục đích 80.240.000 đồng…

Kết luận thanh tra nêu rõ nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách và các khoản thu đóng góp, hỗ trợ tại phường Trường Sơn (TP. Sầm Sơn)

Trong thời kỳ thanh tra, các trường học trên địa bàn phường Trường Sơn được ngân sách của TP. Sầm Sơn cấp 205.200.000 đồng, để chi trả cho lao động hợp đồng bảo vệ trường. Song, do được UBND phường bảo đảm thanh toán tiền công bảo vệ 94.490.000 đồng từ nguồn ngân sách phường, nên các trường đã sử dụng sai mục đích toàn bộ tiền công bảo vệ được UBND TP. Sầm Sơn cấp.

Ngoài ra, UBND phường Trường Sơn còn chi làm thêm giờ mang tính chất bình quân, chưa tính ngày công theo quy định. Chi ngoài chế độ Nhà nước quy định với số tiền 36.700.000 đồng, cụ thể: Năm 2015, chi quà lưu niệm cho các Ủy viên đương nhiệm BCH Đảng bộ phường Trường Sơn nhiệm kỳ 2010 – 2015, với số tiền 16.000.000 đồng; chi bồi dưỡng Tết trồng cây năm 2015 và 2016 với số tiền 20.700.000 đồng.

Số tăng thu trong thời kỳ thanh tra so với dự toán UBND TP. Sầm Sơn giao là 1.702.916.000 đồng. Tuy nhiên, phường chỉ chi 400.000.000 đồng để xây dựng trụ sở phường, số tiền còn lại phường đã sử dụng cho hoạt động thường xuyên, không dành đủ 50% tăng thu để chi đầu tư xây dựng cơ bản và 50% tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Bên cạnh đó, phường đã sử dụng kinh phí dự phòng năm 2015 với số tiền hơn 20 triệu đồng để chi hoạt động thường xuyên là không đúng quy định. Đồng thời, phường sử dụng quỹ Đến ơn đáp nghĩa không đúng quy định.

… Đến sai phạm trong quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của dân

Theo kết luận thanh tra, phường Trường Sơn đã chi sai mục đích huy động khoản tiền 339.078.000 đồng do các hộ kinh doanh trên các trục đường vỉa hè đóng góp. Thu 93.000.000 đồng của các hộ kinh doanh ki ốt ở khuôn viên biển, nhưng không ghi vào sổ sách kế toán và không nộp vào tài khoản ngân sách phường mở tại kho bạc nhà nước để quản lý sử dụng, không báo cáo quyết toán theo quy định, mà lập sổ sách ngoài để sử dụng.

Ngoài ra, phường Trường Sơn còn sử dụng kinh phí sai mục đích huy động, không đúng chế độ, định mức và một số nội dung chứng từ gốc chưa thực hiện theo đúng quy định, với số tiền 92.000.000 đồng, cụ thể: Chi đặt cơm chia tay chủ tịch phường nghỉ hưu 32.600.000 đồng, nhưng không có hóa đơn giá trị gia tăng, không đúng chế độ, định mức quy định; chi quà tặng chủ tịch phường về nghỉ hưu vượt quy định với số tiền 4.000.000 đồng; chi bồi dưỡng dịp Tết Bính Thân cho cán bộ, nhân viên làm công tác thu với số tiền 28.400.000 đồng, nhưng không có biên bản họp bình xét mức chi theo quy chế chi tiêu nội bộ. Số tiền chi tết 28.400.000 đồng, bằng 30,5% số kinh phí đã thu, là không đúng với thực tế công việc; chi hoạt động phong trào của các khu phố với số tiền 27.000.000 đồng.

Năm 2015, phường Trường Sơn đã đưa khoản tiền 278.000.000 đồng mà UBND TP. Sầm Sơn giao cho phường thu, để hạch toán vào thu đóng góp tự nguyện là không đúng. Vì đó là khoản thu hoạt động tài chính khác theo quy định của UBND TP. Sầm Sơn giao cho phường thu. Số tiền 114.048.000 đồng thu phí quản lý và đóng góp vị trí kinh doanh gian hàng, ki ốt tại chợ Cột Đỏ Sầm Sơn là khoản thu thường xuyên trong cân đối ngân sách phường, nhưng phường lại phản ánh vào nguồn thu đóng góp tự nguyên là sai.

Trong thời kỳ thanh tra, UBND phường Trường Sơn không có chủ trương thu đóng góp tự nguyện từ các hộ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng lại để cán bộ địa chính vận động thu ngân sách cho phường với số tiền 91.530.000 đồng là không đúng. Năm 2016, phường đã sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa xây dựng nghĩa địa Cồn Dừa không tuân thủ mục đích huy động với số tiền 184.650.000 đồng. Phường hạch toán thu thanh lý điều hòa của đơn vị với số tiền 1.770.000 đồng vào thu đóng góp tự nguyện là sai. Vì đó là khoản thu khác từ hoạt động kinh tế sự nghiệp của đơn vị.

Chủ tịch UBND phường Quảng Vinh Văn Tiến Mạnh (nguyên là Chủ tịch UBND phường Trường Sơn trong thời kỳ thanh tra) trong buổi trao đổi với PV.

Năm 2016, phường Trường Sơn áp dụng chưa đúng quy định về quy trình thực hiện, quản lý và sử dụng quỹ do các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đơn vị, cụ thể: Phường không có các văn bản về chủ trương vận động, triển khai vận động để xác định nội dung, tổng kinh phí huy động cũng như việc quản lý, sử dụng kinh phí huy động; tiếp nhận kinh phí hỗ trợ, nhưng không ghi vào sổ sách kế toán và không nộp vào tài khoản ngân sách phường mở tại kho bạc nhà nước, để quản lý sử dụng và không báo cáo quyết toán theo quy định, mà lập sổ sách ngoài để sử dụng; phường sử dụng kinh phí không tuân thủ mục đích hỗ trợ với số tiền 163.800.000 đồng…

Quá trình thanh tra còn phát hiện phường Trường Sơn mua tài sản, thiết bị, nhưng không nhập kho, xuất kho mà trực tiếp giao cho bộ phận quản lý, sử dụng là không đúng quy định. Thu, chi tiền đóng góp tự nguyện, tiền công đức đền Hoàng Minh Tự, nhưng không phản ánh nghiệp vụ tài chính phát sinh vào sổ sách kế toán và không báo cáo quyết toán theo quy định. Khi lập danh sách cấp kinh phí còn để ký hộ nhiều. Một số phiếu chi còn thiếu giấy đề nghị thanh toán, bảng tổng hợp thanh toán. Lập chứng từ thu, chi tiền cho đối tượng chính sách từ nguồn kinh phí Phòng LĐ-TB&HX cấp, nhưng lại không thể hiện trên sổ tiền mặt.

Đề cập đến Kết luận thanh tra về những sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách nêu trên, trao đổi với PV, ông Văn Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND phường Quảng Vinh (nguyên là Chủ tịch UBND phường Trường Sơn ở thời điểm thanh tra) thừa nhận: “Đó là kết luận của cấp trên, tôi làm sao dám nhận xét. Thực tế, sau khi có kết luận thanh tra, tôi đã nhận kiểm điểm bằng hình thức rút kinh nghiệm sâu sắc”.

Tuy đã để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách như vậy, nhưng ông Mạnh vẫn được chuyển sang phường Quảng Vinh giữ chức vụ chủ tịch phường này khiến dư luận địa phương không khỏi băn khoăn về năng lực quản lý của vị cán bộ này?

Theo : kinhtenongthon.vn

Loading...

Tin Liên Quan